Kort nadat de Covid-19 pandemie de wereld in zijn greep begin te houden, zijn wij al gestart met een actie voor extra hulp aan de gezinnen. Een belangrijk probleem bij een lockdown in de arme landen is, dat er dan dus niet kan worden gewerkt en er dan ook (helemaal) geen inkomen is. Geen werk, geen geld, geen eten. Gelukkig is er massaal gereageerd en zijn erin geslaagd om een goede bijdrage te leveren aan de landen waar de nood het hoogst was. Op bijgaande foto worden voedselpakketten op de Filipijnen klaargemaakt voor distributie.