Beste donateurs,

In de landen die wij gezamenlijk ondersteunen, gaat het uiteraard niet best. Wij zien allen de nieuwsberichten voorbij komen en via de Stichting ontvangen wij uiteraard ook met regelmaat verontrustende berichten. Los van alle COVID ellende, gaat dat over de burgeroorlog in Ethiopië, natuurrampen op de Filipijnen, ontvoeringen op Haïti en noem maar op.

In Mozambique zijn honderdduizenden mensen op de vlucht vanuit Cabo Delgado in het Noord-Oosten, waar de jihadisten op een zeer gewelddadige manier huishouden. Het werk dat broeder Marcos daar doet is zeker niet zonder gevaar. Een aantal weken geleden ontvingen wij onderstaand bericht van hem.

Naast alle andere problemen, heeft hij momenteel een groot probleem omdat zijn jeep niet meer kan worden gerepareerd. Er moet dus “een tweede handsje” komen.

Vanuit de stichting zou ik u dan ook willen vragen of u bereid bent om hiervoor een bijdrage te leveren. Zoals altijd komt uw bijdrage rechtstreeks bij de ontvanger terecht en blijft er niets aan de strijkstok hangen. Mocht het zo zijn dat er meer geld binnenkomt dan nodig is, dan wordt dit uiteraard aan andere landen besteedt als “extra kerstbijdrage”.

U kunt uw eventuele bijdrage overmaken naar rekening nummer NL41 INGB 0004 4487 69 ten name van de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie onder vermelding van “Mozambique”.

In de hoop dat wij broeder Marcos de helpende hand kunnen toesteken,

Met vriendelijke groet,

Jan Schilt

Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie