Informatie over Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie

Historie

In 1980 richtte Noud van Agt onze stichting op en werd de eerste voorzitter.

Tijdens zijn reizen zag hij veel ellende in de derdewereldlanden. Sociaal als hij was besloot om actie te ondernemen. Hij begon de stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie.

Zijn uitgebreide netwerk van missionarissen bood hem vrijwilligers op de plaatsen waar hulp het hardst nodig was. Zij werden verantwoordelijk voor het aanbrengen van de gezinnen en goede verdeling van de donaties.

Nu, 40 jaar later, hebben wij zo’n 37.000 gezinnen ondersteund en heel veel kleinschalige projecten opgezet. Dankzij de gulle giften van donateurs die ons een warm hart toedragen en dankzij de onvermoeibare inzet van onze vrijwilligers.

Noud van Agt overleed helaas in 2019.

De stichting

De Salvatoriaanse Gezinsadoptie is een stichting.

Iedereen binnen de stichting is vrijwilliger. Wij zetten ons allemaal zonder financiële compensatie en geheel belangeloos in voor ons mooie werk.

Daarom kunnen we met trots zeggen dat de kosten bijzonder laag zijn en daardoor 99,3% van alle donaties ten goede komt aan de gezinnen.

Bestuur

Jan Schilt

Via mijn schoonvader Noud van Agt heb ik de Stichting leren kennen in 2010. In 2013 ben ik algemeen lid van het bestuur geworden. Het werk van de Stichting is belangrijk en ik wil er graag mijn bijdrage aan leveren. De verhalen die worden verteld door de vrijwilligers in de verre landen zijn vaak hartverscheurend en ik wil me daarom blijven inzetten voor hen die dit nodig hebben. Inmiddels ben ik sinds 2019 voorzitter van de stichting. Het mooie aan onze stichting is dat we al ruim 40 jaar de allerarmsten in de wereld steunen en dat de kosten nog steeds bijna nihil zijn. Ik hoop dat we ons werk, samen met onze donateurs, kunnen en mogen blijven voortzetten.

Tinus Saris

Via een gemeenschappelijke kennis, kwam ik in 2012 in contact met Noud van Agt, oprichter van de Stichting. Noud vroeg me of ik penningmeester van de Stichting wilde worden. Na een bevlogen verhaal zijnerzijds, ben ik ingestapt en heb daar tot de dag van vandaag geen spijt van gehad. Binnen de Stichting is het mijn taak om te zorgen dat de bijdragen van onze donateurs bij de contactpersonen in de diversen landen waar wij gezinnen ondersteunen, terecht komen.

Christine Houwen

In november 2019 ben ik gevraagd om bij de stichting te komen. Via de kerk in Nuenen kende ik de stichting al en wilde na m’n pensionering me nog ergens als vrijwilliger voor inzetten. Nadat Mevrouw Jeanne van den Hurk was overleden is er een vacature ontstaan voor het bijhouden van de administratie. Ik doe nu met name de mutaties van zowel donateurs als de gezinnen die hulp nodig hebben.

Financiën / non profit

Volledig open en transparant.

Ieder jaar stellen we een financieel overzicht samen. Daarin leest u precies hoe wij de ontvangen gelden hebben besteed. Onze bijdragen krijgen we vooral van een vaste groep donateurs die elk één of meer gezinnen ondersteunen. Ook ontvangen we donaties van particulieren en bedrijven voor speciale projecten. We prijzen ons gelukkig met donaties uit nalatenschappen door mensen die na hun overlijden anderen een mooie toekomst gunnen.

Onze vrijwilligers

Zonder vrijwilligers zijn wij nergens

In alle landen waar wij actief zijn, mogen we rekenen op onze vrijwilligers. In het begin waren dat alleen missionarissen. Zij hadden zich immers al gevestigd in de regio’s waar hulp het hardst nodig was. Inmiddels zijn zij deels opgevolgd door mensen zonder een religieuze achtergrond. Daarmee sluiten we goed aan bij onze doelstelling: het ondersteunen van de allerarmste gezinnen zonder filter op geloof of herkomst.

Klik hier en maak kennis met onze vrijwilligers.

Zelf vrijwilliger worden

Hier zijn wij actief

Bolivia / Brazilie / Congo / Ethiopie / Filipijnen / Gambia / Ghana / Guatamala / Haïti / India / Kenia / Mozambique  / Rwanda / Zuid Afrika / Papoea-Nieuw Guinea

Op zoek naar belangrijke documenten en archieven?

Wilt u zich graag inlezen in ons beleidsplan, of een inzicht in de jaarverslagen over de afgelopen jaren? Deze documenten hebben we samen met nieuwsbrieven en andere documentatie in een overzicht geplaatst.

Bekijk documenten