Zo helpt de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie

Gezinshulp

Dit is het belangrijkste doel van onze stichting: het ondersteunen van de allerarmste gezinnen. Zij hebben meestal geen werk, zijn nauwelijks geschoold en hun toekomstbeeld ziet er daardoor somber uit. Wij helpen hen door hun kinderen wel naar school te laten gaan en moedigen de ouders ook aan een opleiding te volgen. Onze vrijwilligers kennen de gezinnen en dragen hen aan voor onze hulp.

Adopteer een gezin

Als u donateur wordt, steunt u een gezin dat aan u verbonden blijft. Elk jaar rond kerst ontvangt u een brief, door hen geschreven, waarin ze u vertellen hoe het met ze gaat.

U bepaalt zelf hoeveel u geeft, maar gemiddeld heeft een gezin € 25,- per maand nodig. Dit bedrag is in sommige landen iets lager, maar aan de andere kant hebben grotere gezinnen juist weer iets meer nodig. Het bedrag van € 25,- stelt ons in staat iedereen te helpen.

Wij prijzen ons gelukkig met 375 donateurs die samen ongeveer 955 families ondersteunen.

Wilt u ons helpen?

Klik dan hier om één of meerdere gezinnen te ondersteunen of bel 0617489328. We staan u graag persoonlijk te woord.

Projecten

Onze vrijwilligers dragen ook kleinschalige projecten bij ons aan. Ook deze projecten helpen mensen en gezinnen om (weer) open eigen benen te staan. Om ze niet langer afhankelijk te laten zijn van giften en zelf inkomen te genereren. Zo gaven we ouderen in India die geen inkomsten hadden, een aantal koeien. We deden hetzelfde in Pakistan, maar dan met kippen. In Kenia ondersteunden we een waterproject en we droegen bij aan een machine in Brazilië.

De projecten helpen stellen mensen in staat om bijvoorbeeld zelf een bootje te kopen om te kunnen vissen, om waterputten te slaan, of om leermiddelen te kopen, etc. Stuk voor stuk investeringen in een toekomst die uiteindelijk met eigen inkomsten genereren.

Wilt u ons helpen? Klik hier om eenmalig bij te dragen aan een project of bel 0617489328.

Incidentele hulp bij rampen en crises

Daar waar mensen lijden onder conflicten en natuurgeweld proberen wij bij te dragen waar dat nodig is. Wij helpen na overstromingen, bosbranden of verwoestingen door tyfoons. Maar we doen ons werk op ook (veel) kleinere schaal: met voedselprogramma’s of bijvoorbeeld orthopedische schoenen voor een gehandicapte jongen in India.

In 2020 zijn we een extra hulpactie begonnen om de gevolgen van de COVID-19 pandemie op te vangen.

Wilt u ons helpen? Klik hier om bij te dragen aan onze incidentele hulp. Of bel 0617489328.

Een aantal voorbeelden van projecten en incidentele hulpacties.

Vrijwilligster Hanny Martins Vieira Limbeek, onze contactpersoon in Brazilië deed deze dringende oproep.

“Een gezin heeft erg hard hulp nodig, ze lijden honger!!!

Donderdag ben ik er nog geweest en moeder was de jongste pap aan het geven. Toen deze het niet meer lustte vochten de anderen om het restant. We hebben ze wat contact geld gegeven om brood te kopen.

Ik zou heel graag gereedschap voor de vader van het gezin willen kopen. Hij is leerbewerker en die zijn er bijna niet in hun dorp. Met een tweedehands elektrische leernaaimachine kan Cilvanio zijn beroep uitoefenen en voor zijn gezin werken. Maar ze hebben geen geld. Jullie weten al wat ik ga vragen: kunnen jullie mij hepen met € 500,- aub. Dan kan ik Cilviano en zijn gezin helpen.”

Dankzij hartverwarmende giften van sponsors heeft de stichting de leernaaimachine kunnen aanschaffen. Cilvanio kan zijn beroep uitoefenen en zijn gezin onderhouden.

Een verzoek om hulp voor de kinderen op een schooltje in Kenia

We kregen een verzoek binnen via Raphael Mangiti in Kenia om de kinderen op een schooltje in Kenia te helpen. Het verzoek was om jaarlijks een financiële bijdrage te leveren zodat de schoolleiding eten voor de kinderen kon kopen. Het is natuurlijk belangrijk dat als je op school zit, ook wat hebt gegeten. Bovendien is het voor sommige kinderen een extra reden om überhaupt naar school toe te gaan! Uiteraard hebben we de toezegging gedaan dat we voor dit jaar en ook volgend jaar de bijdrage zullen leveren. Mocht u een bijdrage willen leveren voor het schooltje, dan horen wij graag!

Een verzoek om hulp voor het beginnen van een klein “winkeltje” in tweedehands schoenen in Kenia.

Raphael Mangiti in Kenia heeft twee weeskinderen, die door hem zijn opgevoed. Hij vroeg ons of wij konden helpen om de twee kinderen te laten beginnen met een klein winkeltje waar zij dan tweedehands kleren en schoenen konden gaan verkopen.

We konden hier gelukkig een bijdrage aan leveren en de meiden zijn van start gegaan. In vergelijking met wat wijzelf gewend zijn is het begrip “winkel” een wat ander begrip in Kenia, maar we hopen dat de meiden er een broodwinning van kunnen maken.