Privacy statement

De Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie verwerkt in zeer beperkte mate persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.
Toepasselijkheid
Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van de door donateurs verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie.
Gegevensverwerking
Wij houden een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens worden vastgelegd. Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie wil dat ieder mens kans heeft op een veilig en menswaardig bestaan, met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en economische kansen. Het werk van Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie wordt gefinancierd door giften van donateurs en uit nalatenschappen. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en leeftijd) om mensen te informeren.
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via onze websites en via rechtstreeks contact. Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend voor haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over acties en campagnes. We gebruiken de persoonsgegevens zolang het nodig is. In de donateursadministratie worden de donateurs gekoppeld aan één of meerdere gezinnen in de derde wereld via onze contactpersonen.
De financiële administratie en de donateursadministratie zijn strikt van elkaar gescheiden.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.