Raphael Mangiti in Kenia heeft twee weeskinderen, die door hem zijn opgevoed. Hij vroeg ons of wij konden helpen om de twee kinderen te laten beginnen met een klein winkeltje waar zij dan tweedehands kleren en schoenen konden gaan verkopen.

We konden hier gelukkig een bijdrage aan leveren en de meiden zijn van start gegaan. In vergelijking met wat wijzelf gewend zijn is het begrip “winkel” een wat ander begrip in Kenia, maar we hopen dat de meiden er een broodwinning van kunnen maken.