“Ik hoop dat alles goed gaat in Nederland, want dat kan ik helaas hier niet zeggen.

Buiten de Covid-19 problemen om hebben we hier een toename van geweld en afgelopen maandag is ook onze missiepost het slachtoffer geworden van een overval waarbij o.a. mijn laptop en nog een tweede laptop, en ook een printer zijn verdwenen. Het is ook daarom dat ik genoodzaakt ben deze mail via de computer van een buitenstaander te verzenden.

Ook is er opnieuw een beroep op mij gedaan om in de noordelijke provincie (Cabo Delgado) bijstand te verlenen voorlopig voor een periode van zes weken. Ik kan dit moeilijk weigeren want de onmenselijke toestanden zijn daar vreselijk.

We hebben ook nog steeds geen oplossing kunnen vinden voor onze jeep, het enige vervoermiddel wat we ter beschikking hadden. Op dit moment zit ik met mijn handen in het haar want door deze samenloop van omstandigheden is het ondoenlijk om in deze situatie de gevraagde Kerstboodschappen c.q. berichten voor de donateurs te verzamelen en in goede orde aan te bieden, en waarover ik mij terdege veel zorgen maak, want het zijn immers zij die ons zo belangrijke werk mogelijk maken.

Terwijl ik dit bericht schrijf zit ik eraan te denken of het misschien mogelijk is om, met  hulp van de stichting, de donateurs op de hoogte te stellen van onze situatie hier en de moeilijkheden waarmee we op dit moment te kampen hebben en dat alles in de hoop om op een later tijdstip, en indien mogelijk bij een bezoek aan Nederland volgend jaar, uitgebreid verslag te doen.

Tot slot wens ik u allen een Zalig feest van Kerstmis en een evenzo Zalig, Eervol en Voorspoedig 2022. Een jaar waarin als de pandemie niet zijn tol eist zoals dit jaar, wij een belangrijk aantal van onze families kunnen loslaten zodat zij kunnen aantonen, na jaren van ondersteuning, de weg naar een geheel zelfstandig bestaan te beginnen.

Met vriendelijke groet en toch ook een menselijk gevoel van enige wanhoop, maar wel met de gedachten dat Hij die ons dit werk in handen heeft gegeven ons nabij is!

Broeder Marcos.”