Landen

Onze stichting is onder meer actief in:

 • Bolivia
 • Brazilie
 • Burkina Faso
 • Chili
 • Colombia
 • Congo
 • Ethiopie
 • Filipijnen
 • Ghana
 • Guatamala
 • Haïti
 • India
 • Indonesie
 • Kameroen
 • Kenia
 • Mozambique
 • Nieuw Guinea
 • Pakistan
 • Rwanda
 • Zuid Afrika

Contactpersonen

De contactpersonen zijn in het algemeen religieuzen, die door hun congregaties zijn uitgezonden voor het verlenen van, onder meer, humanitaire hulp (zoals onderwijs, medische verzorging) aan behoeftige gezinnen. Ze werken bijvoorbeeld in India, Brazilië, Ethiopië, Bolivia, Kenia, Mozambique, Congo, Rwanda, Indonesië, Haïti of op de Filipijnen. De contactpersonen dragen ons de gezinnen voor, die naar hun mening voor financiële ondersteuning in aanmerking komen. Bij die voordracht hoort een formulier, waarop de naam van het gezin, de gezinssamenstelling, de bestaande bron van inkomen en eventuele verdere bijzonderheden zijn vermeld. Meestal is aan het formulier nog een foto van het gezin toegevoegd. Na ontvangst van de adoptiegelden zorgen de contactpersonen ervoor, dat die gelden bij de goede gezinnen terecht komen en letten ze ook op de besteding er van. Aan het einde van het jaar wordt door de contactpersonen een update gegeven over de stand van zaken rondom de gezinnen die hulp ontvangen.

Overzicht van contactpersonen

Mevr. Jeanne v.d. Hurk (rechts) met een van de contactpersonen

Bezoek van contactpersonen in Nederland

Onze contactpersonen reizen soms af naar Nederland. Zodra wij hier kennis van nemen, proberen wij altijd een bijeenkomst te organiseren. Soms is er weinig tijd en ontmoeten alleen de bestuursleden de contactpersoon, maar wij hechten er zeer aan dat juist onze donateurs een bijeenkomst met de contactpersoon kunnen hebben. Tijdens zo’n bijeenkomst geeft de contactpersoon een update over de stand van zaken in het land waar hij of zij werkzaam is en geeft ook een toelichting op de stand van zaken rondom de families die worden ondersteund. U heeft zelf als donateur ook alle gelegenheid tot het stellen van vragen.