Dekens voor Bagra in India

verzoek om financiële hulp om dekens te kunnen kopen voor de gezinnen van BAGRA Village, India.

Inleiding
Het grootste deel van de gezinnen in Bagra woont nog steeds in zeer primitieve omstandigheden. De mensen zijn tevreden met het minimale in alle aspecten van het leven. Ze eten alle soorten etenswaren uit de jungle en hebben een minimum aan kleding.

Achtergrond van het project
Ieder jaar komen er veel mensen naar ons medisch centrum. Een groot aantal daarvan heeft ernstige brandwonden. Ze hebben geen warme kleding, niet voor de dag en niet voor de nacht. Overdag kunnen ze in de zon zitten of ze werken in de zon. ’s Avonds halen ze hout uit de jungle en branden dat in de (enige) kamer. Meestal slapen de mensen op de vloer op een mat. ’s Nachts brandt het hout ook nog, want dat houdt ze warm. Dikwijls komt het voor dat het vuur opspat. Dan verbrandt de mat waar ze op slapen en dat geeft ernstige brandwonden. Die hebben veel meer tijd nodig om te genezen dan andere soorten wonden.

Noodzaak van het project
In een van de dorpen van Bagra hadden we ’n moeder en een kind, die zeer erg waren verbrand. Ze zijn nog steeds niet helemaal genezen. Ze werden behandeld door verschillende artsen en geopereerd, ook voor het oog van het kind en de hand van de moeder. Nu kan de moeder al weer het huishoudelijke werk doen en is het kind al voor 90% goed.

Daarom dachten we dat het goed zou zijn om een aantal dekens voor de arme gezinnen van het dorp te vragen. Er zijn 16 arme gezinnen in dat dorp. In totaal gaat het over 40 volwassenen en 25 kinderen. Als iedereen een warme deken kan krijgen dan hoeven ze ’s nachts in hun huis geen vuur te laten branden. Het is in deze context dat we U benaderen voor wat hulp voor de aanschaf van dekens voor het dorp Bagra.

Kostenraming
Een goede warme deken kost Rs 800,00.
Voor 65 dekens Rs 65 x 800 = Rs 52.000 = plm. € 800,00.

Conclusie
Het zal een grote verrassing zijn voor de mensen om dekens te krijgen voor de nacht en dat is ook buiten hun verbeelding. Daarnaast worden zij verrast voor Uw grote daad van liefdadigheid. Op deze manier kunnen we veel levens redden en veel misvormingen van deze arme mensen. Daarom benaderen wij U om wat financiële hulp. We zullen U altijd zeer dankbaar zijn voor deze gunst.
Met al onze goede wensen en vriendelijke groet,
Sr. Philomina George,
Leidster van het project.

Wilt U ook een gift doen, zodat we daarmee weer een ander gelukkig kunnen maken? Heel graag, rechtstreeks naar NL18 RABO 0188 2535 48 of
NL41 INGB 0004 4487 69 met vermelding “dekens voor Bagra” of gebruik het aanmeld/adoptieformulier.
Al vast dank daar voor.

Geslaagde actie Dekens voor Bagra
Door extra giften van een aantal donateurs, aangevuld met een klein restbedrag uit de donateurspot is dit een geslaagde actie geworden. Zie hieronder de dankbaarheid.

Geachte Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie

Ik kom met een dankbaar hart en diepe genegenheid naar u toe om te danken jegens de arme gezinnen door het verstrekken van de financiële hulp voor dekens te kopen om zich te beschermen tegen de kou.
De mensen van het dorp BAGRA waren heel erg blij om de mooie dekens te ontvangen.
Zij kunnen niet begrijpen dat zij een dergelijk prachtig geschenk mogen ontvangen van iemand die ze nog nooit hebben gezien.
Dit jaar zullen er geen brandende gevallen in het dorp zijn.
Ze zijn u erg dankbaar voor de dekens.
Toen ik foto’s ging nemen vroegen ze of ik ze naar u ging sturen en ik zei ja.
Ze wilde ook foto’s van u allemaal want ze wilde graag ’n foto van zulke gulle en aardige mensen.

De dekens zal ook het bos redden want er worden zoveel bomen gekapt om zichzelf warm te houden en dat hoeft nu niet meer.

De families die worden geholpen zijn ook heel dankbaar voor alle hulp die zij ontvangen.
De kinderen kunnen nu naar school, zij hebben beter voedsel.

Wij de zusters van BAGRA dorp en alle gezinnen die worden gesponsord wij wensen jullie allemaal een gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar. Moge het een jaar worden van vreugde, geluk en welvarend voor u.
Met alle goede wensen voor het komende jaar 2013

Met vriendelijke groet
Zuster Philomena George