[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Wat wij doen

Gezinshulp
Hulpbehoevende Gezinnen
Projecten
Voorbeeld enkele projecten
Incidentele hulp


Gezinshulp
Hulpbehoevende gezinnen >>>

Onze stichting ondersteunt gezinnen die tot de allerarmsten van de wereld behoren. Wij maken hierbij gebruik van contactpersonen die wij in de diverse landen hebben, veelal mensen die vanuit het geloof in die landen opereren. U kunt een beeld krijgen van onze contactpersonen op de pagina contactpersonen.
De mensen die wij helpen, hebben doorgaans geen werk, zijn niet of nauwelijks geschoold en hebben dus minimale vooruitzichten op een beter leven. Wij proberen de gezinnen vooral te stimuleren om de kinderen naar school te laten gaan of ouders een opleiding te laten volgen.
Elk bedrag is welkom, ook met kleine bijdragen zijn wij blij, we kunnen uw bijdrage ook combineren met anderen zodat er toch een gezin geholpen kan worden. Als richtlijn houden wij graag € 20 of € 25 per maand aan. De bijdrage die een gezin ontvangt is deels afhankelijk van het land waar het gezin woont terwijl voor grotere gezinnen en grote noden een wat hoger bedrag zeer welkom is. De gelden worden gebruikt voor voedsel, onderwijs, medicijnen, een bed en het opknappen van hun huisje of krot. Voor dit laatste is een wat grotere bijdrage zeer welkom. U kunt ons daarover informeren. Wij zijn van mening dat mensen die in erbarmelijke omstandigheden moeten leven, geholpen zouden moeten worden door de plaatselijke overheid. Omdat dit op veel plaatsen in de wereld niet gebeurt zou het voor elk mens een humanitaire opdracht kunnen zijn om dit wel te doen teneinde een betere en meer vredige wereld te creëren. Speciaal voor christenen is dit een must omdat dit van hen vanuit hun geloofsvisie wordt verwacht. Wij steunen families ongeacht hun geloofsvisie, ook zij zijn door God geschapen.
Op dit moment ondersteunen wij met 375 donateurs ongeveer 955 families.

Projecten
Voorbeeld enkele projecten >>>
Naast de financiële adoptie van arme gezinnen steunen wij kleinschalige projectjes die ons worden aangereikt door onze contactpersonen in de diverse ontwikkelingslanden. Het zijn projectjes, die mensen helpen om weer eigen benen kunnen komen te staan en niet meer afhankelijk zijn. Zonder ontwikkeling hebben mensen geen kansen in de maatschappij en worden het verschoppelingen. In veel landen is dit helaas nog zo. De steungelden voor deze projectjes worden verkregen door extra giften en schenkingen die wij mogen ontvangen. Deze extra giften zijn doorgaans aftrekbaar voor de belasting. Wij kunnen u hierover geheel vrijblijvend informeren.
Als voorbeeld van projectjes noemen wij, een koeienproject in India voor ouderen die geen bron van inkomsten hebben, een kippenproject in Pakistan, een waterproject in Kenia, een bijdrage aan een machine in Brazilië, ondersteuning van kinderen om naar school te kunnen gaan, etc.
Het zijn altijd kleine projecten die mensen minder afhankelijk maken. Dit soort hulp is enigszins te vergelijken met de zogenaamde microkredieten, waar sommige grotere instellingen mee werken.
Op ad-hoc basis krijgen wij verzoeken vanuit onze contactpersonen verzoeken tot incidentele hulp. Over het algemeen betreffen dit kleinschalige projecten, zoals het slaan van waterputten, verzoeken voor aanschaf van kleine machines of een bootje, verzoeken tot aanschaf van leermiddelen, etc. Bij het onderdeel projecten op deze site vindt u meer informatie en een aantal dankbetuigingen over de door ons recentelijk ondersteunde projecten.
Wij onderzoeken altijd eerst goed met wie wij te maken hebben en vragen meestal om onderliggende documenten, projectplannen, etc. Alhoewel wij terughoudend zijn in het verstrekken van bijdragen aan mensen die wij niet kennen, is de nood veelal zo hoog in die landen, dat wij toch besluiten om een bescheiden bijdrage te doen.

Incidentele hulp
We kennen ook projecten van humanitaire aard zoals de opvang van weeskinderen in door militaire onlusten getroffen gebieden, het verstrekken van hulp bij grote wateroverlast of bij verwoestingen door tyfoons. Voorbeelden hiervan zijn de grote bosbranden in Zuid-Afrika, de tyfoon Nina in de Filipijnen, een paar speciale schoenen voor een gehandicapte jongen in India, voedselprogramma in Ethiopië etc.

Uiteraard is in 2020 extra hulp in verband met de COVID-19 pandemie gegeven. Hiervoor is een speciale actie in gang gezet.