Contactpersonen

Op deze pagina vindt u onze meest belangrijke contactpersonen in de diverse landen.


Zuid Afrika 5.
Frans en Carly Alkema
Sinds 2006 zijn Frans en Carly werkzaam in Zuid Afrika. Eerst in Brakpan en nu in Knysna. De nood onder de bevolking van Zuid Afrika is groot. Vooral door aids, werkeloosheid en armoede hebben veel mensen geen hoop meer voor de toekomst.


Filippijnen 6.
Claire Llenares


Bolivia 7.
Mia Meermans, sociaal ontwikkelingswerkster met pastorale opdracht.
Deze krachtige vrouw was aanvankelijk werkzaam in Afrika. Door de opgelopen ziekte van malaria is zij naar België teruggekeerd en later op verzoek naar Bolivia gegaan.
In totaal heeft ze meer dan 45 tropen jaren achter zich, want ook op haar huidige plaats zijn het zware jaren mede in verband met het hoog gelegen gebied, 4000 meter.
Zij verricht ontwikkelingswerk op een breed nivo, reikt medische- en onderwijshulp aan en is bekwaam op land- en tuinbouw gebied. Daarnaast is er veeteelt hulp met name met schapen en lama’s waardoor er kleden worden gemaakt en verkocht. Door haar inbreng is er een kleine industrie ontstaan zodat mensen enige zelfstandigheid hebben gekregen.
Verder is Mia een aanspreekpunt voor veel mensen in nood die soms in barre omstandigheden leven. 


Haïti  8.  
Pater Jan Hoet


Filippijnen
Angie van de Ven
In de Filippijnen, het bijzondere land met meer dan 6000 eilanden, is onze stichting actief met de ondersteuning van slump bewoners. Door het aanreiken van onderwijs- en landbouw hulp worden deze mensen geholpen om zelfstandig te worden en hun kinderen straks een betere toekomst te geven. Ook worden er arme gezinnen en ouderen geholpen voor wat
betere levens omstandigheden. Er bestaan voor deze mensen geen uitkeringen of verzekeringen zodat ze afhankelijk zijn van anderen in hun levensonderhoud of bij ziekte.
Mevrouw A.v.d.Ven is geboren in de Filippijnen en is onze contactpersoon daar.


Mozambique 11.
Broeder Marcos van Hooff
Broeder Marcos is al jaren werkzaam in Mozambique. Naast zijn opdracht om onderwijs te geven en te evangeliseren onder jongeren is hij voor onze Stichting tevens contact persoon in dit land. Hij vervuld een uitgebreide opdracht en werkt vooral ook onder de armen die hij met raad en daad helpt. In dit nog matig ontwikkelde land met hoge temperaturen is zijn werk niet eenvoudig maar zwaar.
Omdat hij voor zijn hulp over beperkte geldmiddelen beschikt is hij in zijn werkomgeving kwetsbaar voor criminelen die het begrepen hebben op zijn financiële mogelijkheden. Een paar jaar geleden zijn twee confraters om het leven gebracht die werden beroofd voor het geld dat bestemd was voor hulp aan behoeftige mensen. Door een bijzondere situatie wist hij te ontkomen en is op een andere plaats gaan wonen.


Ghana 14.
Bianca van den Berg
Bianca die contactpersoon is voor onze Stichting in Ghana is werkzaam in overheidsdienst in ons eigen land.
Met haar superieuren is afgesproken dat zij enkele keren per jaar verlof mag nemen om vrij te zijn voor het sociale werk wat zij verricht.
Omdat dit zo geregeld is heeft ze de mogelijkheid om minstens twee maal per jaar naar Ghana te reizen en daar haar sociaal werk onder de armen te begeleiden. Voor onze stichting betekent dit dat zij de geadopteerde gezinnen, wanneer ze daar is, kan bezoeken, kan nagaan hoe de situatie is en nieuwe gezinnen die in slechte omstandigheden verkeren aan ons voorleggen om hen ter adoptie op te nemen. Er is dus heel goed contact.
Het is een unieke mogelijkheid om dit zo te kunnen doen en wij zijn als bestuur daar erg blij mee.


Brazilië
Hanny Martins Vieira-Limbeek
Hanny is geboren in het Brabantse Berlicum waar ze ook is opgegroeid. Via een studentadoptie is zij in contact gekomen met zuster Odiliana Smits en heeft zo het werk leren kennen. In 2006 is zij met haar man verhuisd naar Päo de Açucar. Zij onderhoudt de contacten met de adoptiegezinnen.


India 17.
Pater Solomon ontwikkelingwerker in Gumla.
Vanaf de start van onze stichting in 1980 is er contact geweest met pater
Paul van Nuffel die werkzaam was in India. Na zijn overlijden in september 2013
is het gezinsadoptiewerk overgenomen door een jonge Jezuïetenpater die reeds enige tijd Van Nuffel assisteerde bij zijn werk.
Tijdens het bezoek van onze contactpersoon, mevrouw Fanny Lopez, in de zomer van 2013 aan India, bracht zij een bezoek aan dit gebied en aan geadopteerde families waaronder gezinnen van pater Salomon. (voorheen Van Nuffel)
Na haar terugkomst bracht zij verslag uit, waaruit bleek dat het werk bij
Pater Salomon in goede handen is.


India
Fanny Lopez
Zij voert in Zoersel het secretariaat voor de missieprocuur van de Zusters Ursulinen van Tildonk (België) en is daardoor ons eerste aanspreekpunt voor de zusters Juliana Tete (18), Rashmi Kandula (22), Esther Pratiti Kerketta (23) en Nirmala Kujur (24) in India en voor zuster Espérance Hamuli (63) in Congo.
2x per jaar bezoekt zij, op eigen kosten,een van de districten in India en gaat kijken welke gezinnen hulp hard nodig hebben.


India 18. Prov. Ambikapur
Zuster Philomena George, Chhattisgarh
Ben geboren in de staat Kerala in het zuiden van India. In 1971 werd ik een Ursulinen zuster. In die tijd werkte ik met de christelijke Children’s Fund, nu bekend als kind Fonds. Dit was de eerste keer dat ik werkte voor de arme mensen van de huidige Jharkhand. Het was fijn voor hen te mogen werken en voelde me erg blij toen de arme kinderen konden studeren en een aantal van hen een goede baan kreeg. Het gaf verbetering aan hun families en dorpen.
Ik ben erg dankbaar dat ik in staat ben om dit goede werk te mogen doen.


India 22. Prov. North-East
Zuster Rashmi Kandulna, Jarkhand


India 23. Prov. Ranchi
Zuster Karuna, Jarkhand
Ik heb mijn studie afgerond  in 2009. Daarna kwam ik bij Ursuline Provincialaat Kanke Road, 273/303 Ranchi-834 008 in juli 2009 als assistent penningmeester. Ik help in het financiële werk en ook Sr Pratiti help ik  bij het ​​verzorgen van sponsorkinderen en familie adoptie. Van tijd tot tijd ontmoet ik de sponsorkinderen en hun families. Sinds drie jaar doe ik dit werk. Ik woon in Ranchi, in Noord-Oosten van India. Het is de hoofdstad van Jharkhand. Mijn geboorteplaats is in Simdega het is een ander district dan Jharkhand. Nu ben ik benoemd door de overheid om de zorg van de sponsor kinderen en familie adoptie te nemen in Ranchi Provincie. Min of meer Ik ben dus blij om te werken voor de Sponsor kinderen en familie adoptie. 
Zuster Karuna


India 24. Prov. Gumla
Zuster Nirmala Kujur, Jharkland
Ik ben geboren in het jaar 1962 in de staat Chhattisgarh. Van jongs af aan wilde ik werken voor de armen en gemarginaliseerden. Na mijn afstuderen ben ik, in 1984, lid van de Congregatie Ursulinen geworden. Van 1989 tot 1999 was ik secretaris van de provinciaals en in 2000 ging ik naar België om secretaris van de Generale Overste te zijn. Daar werkte ik 7 jaar. Ik kreeg de kans om met studenten in de scholen in België en met mevrouw Fanny over het leven in India, de situatie van de kinderen en hun families, te spreken. Ik keerde terug naar India in 2007. In hetzelfde jaar kon ik mijn droom realiseren namelijk het werk van de sponsoring van Gumla provincie. Nu heb ik direct contact met de kinderen en de gezinnen. Ik bezoek de families regelmatig. We werken in Jharkhand, Hazaribag en Rourkela.
Bijna 250 kinderen en 50 gezinnen worden geholpen uit de sponsoring.


Rwanda 28.
Zuster Mariëtte Martens


Congo 38.
Zuster Anna (Patricia) Winters, Annunciaten van Heverlee.
Heeft 45 jaar als missionaris in Congo gewerkt.
Gaf vooral onderwijs aan groepen meisjes, die hun lagere school niet konden afmaken, of geen middelbare of humanoria konden doen.
Ze willen toch voor hun leven meer kunnen: lezen, schrijven, rekenen, naaien, koken, onderhoud, iets over kippen en konijnenkweek enz.
Dat was dan ook de gelegenheid om hun meer godsdienst en levenswaarden mee te geven.
Nu in België houdt zij contact met de Afrikaanse medezusters voor de families en de kinderen die door de donateurs van de stichting worden geholpen.


Guatemala 43. 
Zuster Raf. van Mechelen


Brazilië 47.
Zuster Redempta Bogers en zusters Odiliane Smits, die als religieuzen hun intrede hebben gedaan en werkzaam zijn bij een Missie congregatie in Asten hebben al vele jaren hun werkterrein in Noord Brazilië. Het gebied heeft vaak te maken met droogte, de mensen zijn er zeer arm omdat ze van landbouw en visvangst moeten leven terwijl hun ontwikkeling op een laag nivo staat. De congregatie heeft schooltjes laten bouwen zodat kinderen onderwijs kunnen volgen en ouderen zich ook kunnen ontwikkelen. Dank zij onze gezinsadoptie zijn veel mensen geholpen en is hun leven sterk verbeterd.


Venezuela 57.
Pater Michel Grobben is reeds meer dan 40 jaar werkzaam in Venezuela samen met enkele mede broeders. Hun activiteiten bestaan eveneens uit het verzorgen van onderwijs, het verlenen van medische hulp en sociale werkzaamheden in een zeer groot gebied. Hun werkterrein, de Barrio, bevat duizenden mensen die in hutjes leven en deels op elkaar zijn gebouwd, grotendeels tegen een berg helling. Vanwege het ontbreken van industrie is er weinig werkgelegenheid en zoeken de mannen werk op andere plaatsen zodat de vrouwen alleen achter blijven met hun kinderen. Deze vrouwen met hun kinderen zijn zeer arm en veel afhankelijk van hulp van anderen. Onze Stichting draagt voor een deel bij in de hulpverlening. Gedurende de laatste jaren is er enige vooruitgang waar te nemen zodat Grobben zijn werk zeer dienstbaar is.   


Congo 63. 
Sr. Espérance Hamuli


Ethiopië 65.
Pastoor Petros Berga
Pater Petros Berga studeerde in Nederland voor priester en is Pastoor in Edam.
Hij is onze contactpersoon voor de gezinsadoptie in Ethiopië en reist (minimaal) 3x per jaar naar zijn geboorteland t.b.v. contacten met het Bisdom daar en de geadopteerde gezinnen te volgen, collega’s ter plaatse begeleiden de gezinnen. Verder is hij actief voor de bevolking om hen te helpen bij ontwikkelingen. Watervoorziening (droge tijden) waterbassins, beroepsopleidingen zoals bakkersopleidingprojekt en andere hulp voor de arme bevolking. Er is weinig industrie, bevolking leeft in hoofdzaak van landbouw. Wegens soms lange droogte perioden is er vaak onvoldoende voedsel. Het land is in ontwikkeling en ook wij dragen een steentje bij.


Congo 67.
Sr. Henriëtte Doyen